CHÚ Ý :

CHƠI MÁY CHỦ NÀO TẢI MÁY CHỦ ĐÓ NHÉ ANH EM

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN INGAME NGAY MỤC ĐĂNG NHẬP

Máy Chủ Mới:HUYẾT LONG

OPEN: 13h00 26/05/2024

Máy Chủ : QUYỀN LỰC (NEW)

> OPEN: 10h00 22/06/2024

Máy Chủ: CHƯA RA MẮT

EXP 5555 DROP 80%