CHÚ Ý :

CHƠI MÁY CHỦ NÀO TẢI MÁY CHỦ ĐÓ NHÉ ANH EM

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN INGAME NGAY MỤC ĐĂNG NHẬP

Máy Chủ Mới:CHƯA RA MẮT

Máy Chủ : QUYỀN LỰC (NEW)

> OPEN: 10h00 22/06/2024

Máy Chủ:THẦN LONG (NEW)

> OPEN: 19h00 06/07/2024